Completed Projects

Home » Completed Projects

Görüntü İşleme Tabanlı Genetik Tanılama Ve Analiz Sistemleri Geliştirilmesi (Tübitak 1507-2010)

Otomatik Metafaz Tarayıcı Kromozom Analiz Sistemi Geliştirilmesi. (Tübitak 1507 – 2013)

Dijital Slayt Tarama Ve Uzak Erişimli Patolojik Görüntü Analiz & Arşivleme Sistemi (Tübitak 1511 – 2015)

Multispektral Mikroskopik Görüntüleme İle Moleküler Patoloji Ve Genetik Tanıya Yardımcı Tam Otomatik Fluorescence In Situ Hybridization (Fısh) Tarama Ve Analiz Sistemi (Tübitak 1511 – 2018)

Akciğer Ve Meme Kanserlerinde İmmünoterapi Uygunluğunun Tümör Dokusunda Tanısına Yönelik Sekans Bazlı Pdl1/2 Dna Floresan İn Situ Hibridizasyon(Fısh) Probu İle Proba Özgü Analiz Sistemi Geliştirilmesi (Tübitak 1501 – 2020)

Histopatolojik Görüntü Madenciliği İle Yapay Zeka Tabanlı Dijital İkinci-Görüş Ve Tanıya Yardımcı Karar Destek Sistemi (Tübitak 1511 – est. 2022)